×

Growth Hacking là gì? Chân dung của một Growth Hacker và những ví dụ điển hình

Khái niệm Growth Hacking đang là từ khóa nổi cộm lên những năm gần đây. Nếu bạn là Marketer hoặc đang làm những bị trí chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng doanh nghiệp cho một công ty Startup thì chắc chắn đã nghe qua khái niệm Growth Hack này rồi.