×
Cách nhanh nhất thêm mạng mới vào Metamask

Metamask cho phép chúng ta thêm mạng mới thông qua Custom RPC để giao tiếp với nhiều loại blockchain khác nhau rất tiện lợi. Tuy nhiên việc thêm mạng thủ công hơi vất vả với nhiều bạn, chúng ta phải nhập các thông tin khác nhau cho từng loại blockchain khác nhau.

Để đơn giản hóa việc này, mình giới thiệu với các bạn trang chainlist.org sẽ giúp việc thêm mạng mới trở nên cực kỳ đơn giản và nhanh chóng.

  1. Cài đặt extension Metamask cho trình duyệt.
  2. Tạo ví hoặc nhập ví cho Metamask.
  3. Truy cập trang Chainlist và kết nối ví (hoặc kết nối sau khi click “Add To Metamask”
  4. Gõ vào ô tìm kiếm để tìm mạng lưới. Vd: bsc, matic.., click vào “Add To Metamask”
  5. Cửa sổ Metamask hiện ra để chuyển sang mạng được lựa chọn. Xác nhận mạng và click “Switch network” để hoàn tất.
Kết nối ví
Kết nối ví
Thêm mạng và switch sang mạng mới