×
Cách tự tạo token ERC20 và BEP20 mới nhất 2021

Hiện tại năm 2021 này đã có vô số tool hỗ trợ các bạn tạo token cực kỳ nhanh rồi. Bài viết này mình xin giới thiệu các bạn bộ tool của cointool.app, công cụ này sẽ giúp các bạn nhanh chóng tự tạo được token cho riêng mình.

Một số tính năng cơ bản của cointool.app

 • Tạo ví hàng loạt
 • Tạo token với nhiều tham số khác nhau
 • Tạo một smart contract tương tác với token để thực hiện IDO
 • Gửi coin hàng loạt
 • Ghi dữ liệu lên blockchain, upload file lên hệ thống IPFS (Hệ thống file liên hành tinh)
 • Tạo địa chỉ ví mang tính cá nhân (Vanity address)
 • Theo dõi thông tin ví, thông ting gas, kiểm tra số dư nhiều ví cùng lúc
 • Kiểm tra airdrop
 • Các công cụ tiện ích khác: Đổi đơn vị, chainlist, tạo mật khẩu ngẫu nhiên..
 • Và một số tính năng khác

Tạo token ERC20

 1. Yêu cầu:
  1. Bạn đã có 1 ví ETH với một ít ETH làm phí gas trong đó.
  2. Bạn đã cài Metamask và mở vào ví trên.
  3. Truy cập cointool.app và kết nối ví sẵn.
 2. Vào link sau để mở tool: Create ERC20 Token – CoinTool

Mục Other Config:

 • Can Burn: Token của bạn có thể được đốt đi để giảm lượng cung.
 • Can Mint: Ngược lại vớt đốt, token của bạn có thể được sinh thêm sau này và gia tăng lượng cung.
 • Can Pause: Người chủ của token này có thể tạm dừng hoạt động của token trong một số trường hợp khẩn cấp. Khi đó token này sẽ không thể được gửi/nhận cho đến khi người chủ token này cho chạy lại. Đây là tính năng đặc biệt, nếu được sử dụng sẽ giao quyền tối cao cho người tạo ra token này.
 • Blacklist: Bật tính năng quản lý danh sách đen. Những ví bị cho vào danh sách này sẽ không thể tương tác với token. Tương tự như Can Pause, tính năng này cũng trao quyền cho người tạo ra token, sẽ giảm sự tin tưởng của người dùng vào token này vì bị tập trung quyền lực.
 • Deflation: Tính fee giao dịch và đốt bớt token từ fee này, theo thời gian sẽ làm giảm nguồn cung của token.

Sau đó click Create Token, một giao dịch phát hành token sẽ được thực hiện. Metamask sẽ yêu cầu bạn xác nhận giao dịch này, bạn cần có một ít ETH trong ví để làm fee gas.

BEP20 và các blockchain khác (BEP20, HRC20, FRC20, TRC20)

Các bạn sẽ chỉ cần có sẵn ví ở blockchain tương ứng và một ít coin native và sau đó cung cấp các thông tin cơ bản của token là có thể tạo được token tương tự như hướng dẫn cho ERC20 ở trên.