×
Phan Tùng – CEO Abaha giao lưu với Phạm Văn Thư về chuyển đổi số
Ông anh Phan Tùng lần đầu tiên gặp là mình đi xem mặt bằng để thuê cho công ty luật, ấn tượng là người nhiệt tình, anh em chưa quen sâu mà chia sẻ rất cởi mở, sau theo dõi mới thấy là admin của mấy cộng đồng về Marketing rất mạnh.
Giờ thì đang là CEO của Abaha.vn một nền tảng Saas giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng xây dựng một mobi app với nhiều tính năng. Trong vòng 7 ngày là khách hàng sẽ có app thương hiệu riêng của doanh nghiệp phù hợp với mô hình kinh doanh trên cả 2 nền tảng Android & iOS
Đã có khách hàng trong vòng 6 tháng đạt được 50.000 người dùng đăng ký, doạnh số trên 4 tỷ 1 tháng (nhưng phát hỏa là mọi chi phí về công nghệ chạy trên cloud đều là Abaha chịu, khách hàng thanh toán cho Abaha chưa đến 10 triệu tiền phí)
Gần 3 tiếng Meeting online anh em đã có những chia sẻ để có thể hợp tác triến lược trong thới gian tới
À mà ông anh mình đang gọi vốn vòn series A đấy