×

Thế giới cần nhiều công nghệ hơn

Thế giới cần nhiều công ty công nghệ hơn

Nhiệm vụ của chúng tôi là đầu tư cho cả 2


Công ty cổ phần đầu tư BDSG Holdings thành lập năm 2015 tiền thân là Nasscom Group doanh nghiệp về phát triển công nghệ lõi với tầm nhìn là doanh nghiệp đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới

BDSG Holdings hiện đầu tư trên 51% cổ phần tại 4 công ty và sở hữu gần 200 sản phẩm công nghệ tại

Công ty cổ phần tập đoàn BDSG

Công ty cổ phần thương mại điện tử BDSG EC

Công ty cổ phần chuyển đổi số BDSG DX

Công ty cổ phần ươm tạo doanh nghiệp công nghệ BDSG SV