×

Công nghệ thúc đẩy phát triển bất động sản bền vững trên thế giới

Công nghệ giúp đầu tư và kinh doanh bất động sản dễ dàng ở bất kỳ đâu

Nhiệm vụ của chúng tôi là giải quyết vấn đề của cả 2


Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BDSG thành lập năm 2010 được BDSG Holdings đầu tư với tầm nhìn là tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu thế giới Hiện tại BDSG đang cung cấp 3 dịch vụ và 15 sản phẩm công nghệ cho ngành Proptech tại Việt Nam