×

Thế giới cần phằng hơn khi mua sắm

Doanh nghiệp cần nhiều nền tảng TMĐT hơn để bán hàng

Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho dễ dàng với cả 2


Công ty cổ phần thương mại điện tử BDSG EC thành lập năm 2020 được đầu tư bởi BDSG Holdings với tầm nhìn doanh nghiệp phát triển nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới

Hiện tại BDSG EC đang có gần 20 nền tảng thương mại điện tử B2B2C ở nhiều lĩnh vực như xuất khẩu, Dược phẩm.....