×

Thế giới cần nhiều nhà sáng lập hơn

Thế giới cần nhiều công ty khởi nghiệp hơn

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cả 2 xảy ra


Công ty cổ phần ươm tạo doanh nghiệp công nghệ BDSG SV thành lập năm 2019 được đầu tư bởi BDSG Holdings với tầm nhìn là vườn ươm công nghệ hàng đầu thế giới


Hiện tại BDSG SV đang có gần 10 nền tảng và 2 sáng kiến ươm tạo cho hàng 100 Startup