×

Bài chia sẻ của Sam Altman - How to Succeed with a Startup (Cách Khởi nghiệp thành công)

Nếu bạn có thể xây dựng một sản phẩm tốt đến mức mọi người tự nhiên nói với bạn bè của họ về nó, thì bạn đã hoàn thành 80% công việc mà bạn cần để trở thành một công ty khởi nghiệp thực sự thành công.